CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://thegioikihokha.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật các thông tin của khách hàng.

BÌNH LUẬN

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web. Thế Giới Kihokha thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận. Và cũng như là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

MEDIA

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

COOKIES

  • Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.
  • Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.
  • Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.
  • Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

NỘI DUNG NHÚNG TỪ WEBSITE KHÁC

Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

THÔNG TIN CỦA BẠN TỒN TAỊ BAO LÂU

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

CÁC THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC TIẾP CẬN ĐẾN ĐÂU

Văn bản được đề xuất: Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

  • Ban quản trị
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: thegioikihokha.com.
  • Cơ quan nhà nước có thểm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông tin của người dùng trên Website thegioikihokha.com. Sẽ được ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo các chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Được đăng tải trên website của thegioikihokha.com.

Bên cạnh đó, việc thu thập và sử dụng thông tin của những người tiêu dùng. Sẽ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng. Trừ những trường hợp pháp luật có những quy định khác.

Ngoài ra, không sử dụng, không chuyển giao và cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3. Về những thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa có sự đồng ý. Ngoại trừ những trường hợp đã được quy định tại quy định hoặc quy định của pháp luật.

Trong những trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công. Dẫn đến các trường hợp mất các dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng. Ban quản trị sẽ có trách nhiện thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời.